Lội suối, leo đồi 2 cây số để tìm sóng 4G học trực tuyến

Nữ sinh Hồ Thị Đam học trực tuyến giữa rừng. Ảnh: NVCC.
Nữ sinh Hồ Thị Đam học trực tuyến giữa rừng. Ảnh: NVCC.
Nữ sinh Hồ Thị Đam học trực tuyến giữa rừng. Ảnh: NVCC.
Lên top