Lời nhắn từ học sinh thi vào lớp 10: "Hãy để chúng con ổn định tâm lý"

Học sinh mong muốn giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Ảnh: Thùy Trang
Học sinh mong muốn giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Ảnh: Thùy Trang
Học sinh mong muốn giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Ảnh: Thùy Trang
Lên top