Lời đề nghị "không hoa, không gặp gỡ" ngày 20.11 xuất phát từ sự chân thành

Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh học trò (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School.
Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh học trò (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School.
Hình ảnh của thầy Nguyễn Xuân Khang cạnh học trò (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19) - Ảnh: Marie Curie Hanoi School.
Lên top