Lỗi chính tả "school" nhầm thành "scohol" gần trường học Mỹ gây cười

Lỗi chính tả khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi lầm cơ bản của họ. (Nguồn: WPLG / CNN)
Lỗi chính tả khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi lầm cơ bản của họ. (Nguồn: WPLG / CNN)
Lỗi chính tả khiến các quan chức ở Florida phải vật lộn để sửa chữa lỗi lầm cơ bản của họ. (Nguồn: WPLG / CNN)
Lên top