Loại “Chí Phèo” khỏi sách giáo khoa: Tưởng hợp lí nhưng lại vô lí

Hình ảnh Chí Phèo trong phim "Lãng Vũ Đại ngày ấy"
Hình ảnh Chí Phèo trong phim "Lãng Vũ Đại ngày ấy"