Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng giống như những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khác. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng giống như những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khác. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng giống như những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khác. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top