Lộ trình tăng học phí của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong Hội thao "Thanh niên khỏe 2019". Ảnh: Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong Hội thao "Thanh niên khỏe 2019". Ảnh: Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong Hội thao "Thanh niên khỏe 2019". Ảnh: Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Lên top