Lo ngại học sinh mắc bệnh sốt xuất huyết đầu năm học