Lo ngại chất lượng đào tạo tiến sĩ trong tương lai

GS Nguyễn Ngọc Châu phát biểu tại Hội thảo nâng cao chuẩn xét GS, PGS ở Việt Nam do Tạp chí Tia Sáng tổ chức. Ảnh: NVCC
GS Nguyễn Ngọc Châu phát biểu tại Hội thảo nâng cao chuẩn xét GS, PGS ở Việt Nam do Tạp chí Tia Sáng tổ chức. Ảnh: NVCC
GS Nguyễn Ngọc Châu phát biểu tại Hội thảo nâng cao chuẩn xét GS, PGS ở Việt Nam do Tạp chí Tia Sáng tổ chức. Ảnh: NVCC
Lên top