Lộ diện thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần được nâng "khống" 18,8 điểm

Năm 2018, nhiều thủ khoa, á khoa đến từ các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La. Nhiều thủ khoa đã bị phát hiện được nâng điểm.
Năm 2018, nhiều thủ khoa, á khoa đến từ các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La. Nhiều thủ khoa đã bị phát hiện được nâng điểm.
Năm 2018, nhiều thủ khoa, á khoa đến từ các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La. Nhiều thủ khoa đã bị phát hiện được nâng điểm.
Lên top