Lộ đề thi học kỳ 2 ở Quảng Ngãi: Do học sinh nhặt được trên ghế đá

Lộ đề thi học kỳ 2 ở trường THCS Trần Hưng Đạo là do học sinh nhặt trên ghế đá. Ảnh: Hà Ba
Lộ đề thi học kỳ 2 ở trường THCS Trần Hưng Đạo là do học sinh nhặt trên ghế đá. Ảnh: Hà Ba
Lộ đề thi học kỳ 2 ở trường THCS Trần Hưng Đạo là do học sinh nhặt trên ghế đá. Ảnh: Hà Ba
Lên top