Một thí sinh tại Hòa Bình bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Lên top