ĐH Quốc gia TP.HCM:

Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên thạc sĩ ngành Dược là không thể

Việc cho phép liên thông từ trung cấp, CĐ lên thạc sĩ ngành dược của ĐH Quốc gia TPHCM là không chính xác. Ảnh minh họa:ĐH Quốc gia TPHCM
Việc cho phép liên thông từ trung cấp, CĐ lên thạc sĩ ngành dược của ĐH Quốc gia TPHCM là không chính xác. Ảnh minh họa:ĐH Quốc gia TPHCM
Việc cho phép liên thông từ trung cấp, CĐ lên thạc sĩ ngành dược của ĐH Quốc gia TPHCM là không chính xác. Ảnh minh họa:ĐH Quốc gia TPHCM
Lên top