Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành: Nhiều tỉnh có điều chỉnh

Năm nay, nhiều tỉnh thành đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng hoặc tổ chức muộn hơn ngày 5.9. Ảnh: Ngọc Lê
Năm nay, nhiều tỉnh thành đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng hoặc tổ chức muộn hơn ngày 5.9. Ảnh: Ngọc Lê
Năm nay, nhiều tỉnh thành đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng hoặc tổ chức muộn hơn ngày 5.9. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top