Lịch tựu trường, lịch học mới nhất của 48 tỉnh, thành phố, cập nhật 20.8

Học sinh cả nước sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh cả nước sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh cả nước sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top