Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Nhiều địa phương, trường học đã lên kế hoạch để đón học sinh, sinh viên trở lại trường. Ảnh: Tô Thế.
Nhiều địa phương, trường học đã lên kế hoạch để đón học sinh, sinh viên trở lại trường. Ảnh: Tô Thế.
Nhiều địa phương, trường học đã lên kế hoạch để đón học sinh, sinh viên trở lại trường. Ảnh: Tô Thế.
Lên top