Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ

Học sinh các cấp sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh các cấp sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh các cấp sẽ tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top