Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương kéo dài thời gian nghỉ

Học sinh trên cả nước sẽ tiếp tục nghỉ học thêm 15 ngày để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh trên cả nước sẽ tiếp tục nghỉ học thêm 15 ngày để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh trên cả nước sẽ tiếp tục nghỉ học thêm 15 ngày để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top