Lịch trở lại trường của học sinh: Các địa phương kéo dài thời gian nghỉ học

Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top