Lịch nghỉ Tết của sinh viên TPHCM

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Ảnh: NTCC
Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Ảnh: NTCC
Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Ảnh: NTCC
Lên top