Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh: Nhiều nơi cho nghỉ hết tháng 2

Nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Lên top