Lịch nghỉ hè: Nhiều tỉnh tiếp tục dự kiến lịch tựu trường và hoạt động hè

Năm nay, nhiều địa phương dự kiến tựu trường muộn hơn để học sinh có thời gian nghỉ hè và tham gia các hoạt động hè. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, nhiều địa phương dự kiến tựu trường muộn hơn để học sinh có thời gian nghỉ hè và tham gia các hoạt động hè. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, nhiều địa phương dự kiến tựu trường muộn hơn để học sinh có thời gian nghỉ hè và tham gia các hoạt động hè. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top