Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Thêm trường cho học sinh nghỉ hè sớm

Học sinh Hà Nội có thể vẫn có thể được nghỉ hè 1 tháng.  Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội có thể vẫn có thể được nghỉ hè 1 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội có thể vẫn có thể được nghỉ hè 1 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top