Lịch nghỉ, đi học lại mới nhất ngày 27.2 của các trường đại học

Nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2.3. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2.3. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên quay trở lại học tập từ ngày 2.3. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top