Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Học sinh tiểu học sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 3. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Học sinh tiểu học sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 3. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Học sinh tiểu học sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng 3. Ảnh: Trường Nguyễn Siêu
Lên top