Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 35 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học

Nhiều tỉnh cho học sinh trung học phổ thông nghỉ học đến hết tháng 3.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều tỉnh cho học sinh trung học phổ thông nghỉ học đến hết tháng 3.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều tỉnh cho học sinh trung học phổ thông nghỉ học đến hết tháng 3.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top