Lịch nghỉ, đi học của học sinh: 63 địa phương cho toàn bộ học sinh nghỉ

23 triệu học sinh trên cả nước tiếp tục nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Hà
23 triệu học sinh trên cả nước tiếp tục nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Hà
23 triệu học sinh trên cả nước tiếp tục nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Hà
Lên top