Lịch học qua truyền hình của học sinh Hà Nội

Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top