Lịch đi học trở lại của học sinh 63 địa phương trên cả nước

Học sinh nhiều nơi đã quay lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Học sinh nhiều nơi đã quay lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Học sinh nhiều nơi đã quay lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Lên top