Lịch dạy học trên truyền hình của học sinh trên cả nước

Giáo viên Đà Nẵng thực hiện dạy học qua truyền hình cho học sinh. Ảnh chụp màn hình
Giáo viên Đà Nẵng thực hiện dạy học qua truyền hình cho học sinh. Ảnh chụp màn hình
Giáo viên Đà Nẵng thực hiện dạy học qua truyền hình cho học sinh. Ảnh chụp màn hình
Lên top