Lịch dạy học chính khóa trên truyền hình cho học sinh các cấp ở Hà Nội

Sau khi dạy học qua truyền hình với học sinh lớp 9, 12, Hà Nội tiếp tục mở rộng đối tượng và dạy nối tiếp theo thời khóa biểu. Ảnh: Phan Anh
Sau khi dạy học qua truyền hình với học sinh lớp 9, 12, Hà Nội tiếp tục mở rộng đối tượng và dạy nối tiếp theo thời khóa biểu. Ảnh: Phan Anh
Sau khi dạy học qua truyền hình với học sinh lớp 9, 12, Hà Nội tiếp tục mở rộng đối tượng và dạy nối tiếp theo thời khóa biểu. Ảnh: Phan Anh
Lên top