Lịch công bố điểm thi lớp 10 ngày 28.7 và link tra cứu: Đã 20 tỉnh công bố

Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top