Lễ khai giảng ở “tâm bão” phụ huynh đấu tranh tố trường lạm thu

Nhiều em học sinh đã có những nụ cười tươi ngày đầu đi học.
Nhiều em học sinh đã có những nụ cười tươi ngày đầu đi học.