Lễ khai giảng của các nước trên thế giới diễn ra như thế nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.