Lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường từ 2.3

Những ngày qua, nhiều trường học tổ chức vệ sinh trường lớp để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh. Ảnh: Marie Curie
Những ngày qua, nhiều trường học tổ chức vệ sinh trường lớp để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh. Ảnh: Marie Curie
Những ngày qua, nhiều trường học tổ chức vệ sinh trường lớp để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh. Ảnh: Marie Curie
Lên top