Lấy ý kiến 2 phương án điều chỉnh thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Theo kế hoạch, lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 10-12.06. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo kế hoạch, lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 10-12.06. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo kế hoạch, lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 10-12.06. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top