Lào Cai: Người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn

Bé mẫu giáo tranh đồ chơi với bạn bị phụ huynh xông vào tận lớp tát trước mặt cô giáo. Ảnh cắt từ clip
Bé mẫu giáo tranh đồ chơi với bạn bị phụ huynh xông vào tận lớp tát trước mặt cô giáo. Ảnh cắt từ clip
Bé mẫu giáo tranh đồ chơi với bạn bị phụ huynh xông vào tận lớp tát trước mặt cô giáo. Ảnh cắt từ clip
Lên top