Lào Cai: Học sinh tựu trường từ ngày 23.8

Học sinh Lào Cai tựu trường từ ngày 23.8. Ảnh: Đức Trí
Học sinh Lào Cai tựu trường từ ngày 23.8. Ảnh: Đức Trí
Học sinh Lào Cai tựu trường từ ngày 23.8. Ảnh: Đức Trí
Lên top