Lãnh đạo “phá rào” cho học sinh đến trường bị xử lý, phụ huynh phản đối

Phụ huynh, giáo viên Trường Capitole đưa đón học sinh đến trường. Ảnh chụp sáng 10.8
Phụ huynh, giáo viên Trường Capitole đưa đón học sinh đến trường. Ảnh chụp sáng 10.8
Phụ huynh, giáo viên Trường Capitole đưa đón học sinh đến trường. Ảnh chụp sáng 10.8
Lên top