Lãnh đạo ở Sơn La nghỉ phép đột xuất, không biết con cán bộ nâng điểm

Cán bộ Sở GDĐT Sơn La đã phù phép cho nhiều thí sinh từ điểm liệt thành thủ khoa các trường đại học.
Cán bộ Sở GDĐT Sơn La đã phù phép cho nhiều thí sinh từ điểm liệt thành thủ khoa các trường đại học.
Cán bộ Sở GDĐT Sơn La đã phù phép cho nhiều thí sinh từ điểm liệt thành thủ khoa các trường đại học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top