Lãnh đạo NXB Giáo dục nói về việc tái sử dụng sách giáo khoa

Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam lý giải về thông tin SGK dùng một lần.
Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam lý giải về thông tin SGK dùng một lần.
Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam lý giải về thông tin SGK dùng một lần.
Lên top