Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm lạm thu trong trường học

Trước đó, Trường Tiểu học Hải Bối, Đông Anh (Hà Nội) bị phụ huynh tố thu nhiều khoản đóng góp bất hợp lý vào đầu năm học.
Trước đó, Trường Tiểu học Hải Bối, Đông Anh (Hà Nội) bị phụ huynh tố thu nhiều khoản đóng góp bất hợp lý vào đầu năm học.
Trước đó, Trường Tiểu học Hải Bối, Đông Anh (Hà Nội) bị phụ huynh tố thu nhiều khoản đóng góp bất hợp lý vào đầu năm học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top