Lãng phí và hình thức từ các lớp “thăng hạng” giáo viên

Giáo viên Tiểu học tại Nghệ An trao đổi về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 (ảnh chụp trước 20.1.2021). Ảnh: Quang Đại
Giáo viên Tiểu học tại Nghệ An trao đổi về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 (ảnh chụp trước 20.1.2021). Ảnh: Quang Đại
Giáo viên Tiểu học tại Nghệ An trao đổi về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 (ảnh chụp trước 20.1.2021). Ảnh: Quang Đại
Lên top