Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Tất cả 23 học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi đều giành được huy chương.
Tất cả 23 học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi đều giành được huy chương.
Tất cả 23 học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi đều giành được huy chương.
Lên top