Lần đầu tiên gắn sao cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Lên top