Lần đầu tiên điểm chuẩn trường sư phạm "lập đỉnh", 30,5 điểm/3 môn mới đỗ

Năm 2021, điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức đang dẫn đầu, khi có ngành lấy đến 30,5 điểm/3 môn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2021, điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức đang dẫn đầu, khi có ngành lấy đến 30,5 điểm/3 môn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Năm 2021, điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức đang dẫn đầu, khi có ngành lấy đến 30,5 điểm/3 môn. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top