Lần đầu tiên 3 trường đại học ở Việt Nam thí điểm cơ chế bỏ bộ chủ quản

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ thí điểm cơ chế "bỏ bộ chủ quản", được tự chủ trong tuyển sinh, chuyên môn và tài chính.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ thí điểm cơ chế "bỏ bộ chủ quản", được tự chủ trong tuyển sinh, chuyên môn và tài chính.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ thí điểm cơ chế "bỏ bộ chủ quản", được tự chủ trong tuyển sinh, chuyên môn và tài chính.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top