Lạm thu bảo hiểm học đường: Các trường “lập lờ”, phụ huynh “sập bẫy”

Các trường học cần minh bạch thông tin về bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện để phụ huynh lựa chọn tham gia. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Các trường học cần minh bạch thông tin về bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện để phụ huynh lựa chọn tham gia. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn