Làm thế nào để kiểm định chất lượng trong dạy và học ngoại ngữ?

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tại các trung tâm. Ảnh: BGD
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tại các trung tâm. Ảnh: BGD
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tại các trung tâm. Ảnh: BGD
Lên top