Làm thế nào để có sách giáo khoa tốt nhất cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục?

Việc bộ sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên bị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá "không đạt" nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Việc bộ sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên bị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá "không đạt" nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Việc bộ sách lớp 1 “Công nghệ giáo dục” do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên bị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá "không đạt" nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua.
Lên top